روان کننده ها تخصص ماست
برای حرفه ای ها


«حرفه ای بودن» ساده است
نمونه ها را ببینید
برای شما رویاها در دسترس هستند انتخاب از میان


برترین ها
۱

کیفیت

استاندارد جهانی

۲

تولید

حرفه ای

۳

توزیع

با تعهد

بدنبال چه روغن موتوری می گردید؟

آنچه می خواهید یکجا دریافت کنید

_
  • کیفیت(با استاندارهای تولید روانکارهای اروپایی)
  • قیمت(به نسبت کیفیت بسیار به صرفه)
  • توزیع(مطمئن و پایدار)

ماشینت ازت چه انتظاری داره؟

به قلب اتومبیل خود بها دهید

ماشینت ازت چه انتظاری داره؟
به قلب اتومبیل خود بها دهید

روغن موتور بنزینی

با کیفیت SL

روغن موتور بنزینی
با کیفیت SL

روغن موتور دیزلی

در بسته بندی ۲۰ لیتری

روغن موتور دیزلی
در بسته بندی ۲۰ لیتری

روغن موتور بنزینی

با کیفیت SM

روغن موتور بنزینی
با کیفیت SM
پروژه فرآوری هندوانهپروژه مخازن LPGاحداث واحد پتروشیمیپروژه روغن موتور بنذرک
اسماعیل کاشی
مدیر عامل

یافتن راه های مطمئن و پایدار برای رسیدن به اهداف بلند بی شک تلاش فراوان و اتکای قلبی به پروردگار را نیاز دارد.

مجموعه ای که برای رسیدن به خواسته هایش می کوشد، ایمان به اعتبار خود و اعتماد به لطف پروردگار دارد، بی شک پبروز است.

برخی از شرکت های همکار

آخــرین اخبـــار

حمایت ها و فعالیت های ورزشی، فرهنگی، هنری و اجتماعی شرکت مکران نفت خلیج فارس

_