تفاهم نامه همکاری بین مجتمع آموزش عالی میناب و شرکت مکران نفت خلیج فارس


با حضور استاندار هرمزگان و مسئولان استانی ‌شهرستانی، تفاهم نامه همکاری بین مجتمع آموزش عالی میناب و شرکت مکران نفت خلیج فارس منعقد و امضا شد.
در راستای همکاری بین مراکز علمی و بخش خصوصی برای توسعه متوازن در شهرستان میناب، قرارداد همکاری بین مجتمع آموزشی عالی شهرستان میناب و شرکت مکران نفت خلیج فارس منعقد شد.
« اسماعیل کاشی » مدیر عامل شرکت مکران نفت خلیج فارس در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه به خبرنگار شبستان گفت: این قرار دارد در راستای گسترش، تعمیق ‌عملیاتی کردن روابط دانشگاه و جامعه و هچنین هدفمند سازی های آموزشی و
پژوهشی ‌فناوری منعقد شد.
وی افزود: این تفاهم نامه دو جانبه در ۷ ماده و بین مجتمع آموزشی عالی میناب و شرکت مکران نفت خلیج فارس و در راستای همکاری در بخش‌های فعال اقتصادی امضاء شد.
گفتنی است؛ شرکت مکران نفت خلیج فارس ساخت پروژه علمی و آموزش ‌تحقیقاتی را در برعهده گرفت و تا مهرماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مطبوعات

تفاهم نامهدانشگاهعلمیمینابهمکاری

دیدگاهتان را بنویسید