روغن ها و روان کارها

روغن موتورها و روانکارها

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید

۱۰W-40SL Engine Oil

_

روغن موتور BANZARK SL
روغن موتور BANZARK SL با استفاده از روغن پایه پارافینیک بسیار مرغوب حاصل از پلایش برشی از نفت خام و شاخص گرانروی بالا و استفاده از مواد افزودنی بسیار مناسب برای کاربرد در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

• سطوح کارایی
روغن موتور منطبق بر استاندارد API SL و استاندارد ملی ISIRI 9186 تولید گردیده است.

• موارد کاربرد
مناسب جهت مصرف در خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال ۲۰۰۴ میلادی و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استانداردهای فوق توسط سازنده خودرو توصیه شده است.

• خصوصیات
o خاصیت ضداکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب و پاک کنندگی قوی جهت جلوگیری از ایجاد رسوبات ناشی از احتراق
o خاصیت ضدسائیدگی قطعات موتور و خاصیت خنثی کنندگی جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
o استارت آسان موتور در دماهای پایین
o قابلیت بالای حذف حرارت زائد از موتور
o پایداری برشی عالی محصول که منجر به حفظ گرانروی در تمام طول مصرف می گردد.

• نوع بسته بندی
کارتن حاوی ۱۲ عدد ظرف پلاستیکی ۱ لیتری
کارتن حاوی ۴ عدد ظرف پلاستیکی ۴ لیتری
کارتن حاوی ۴ عدد ظرف پلاستیکی ۵ لیتری

۵W-30SM Engine Oil

_

روغن موتور BANZARK SM با استفاده از روغن پایه سنتتیک گزینش شده با شاخص گرانروی بالا و استفاده از مواد افزودنی بسیار مناسب برای کاربرد در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

• سطوح کارایی
روغن موتور منطبق بر استاندارد API SM و استاندارد ملی ISIRI 13383 تولید گردیده است.

• موارد کاربرد
مناسب جهت مصرف در خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال ۲۰۱۰ میلادی و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استانداردهای فوق توسط سازنده خودرو توصیه شده است.

• خصوصیات
o خاصیت ضداکسیداسیون و پایداری حرارتی ممتاز و پاک کنندگی قوی جهت جلوگیری از ایجاد رسوبات ناشی از احتراق
o خاصیت ضدسائیدگی قطعات موتور و خاصیت خنثی کنندگی جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
o روانکاری قطعات در دماهای پایین بویژه در لحظه استارت زدن
o قابلیت بالای حذف حرارت زائد از موتور
o پایداری برشی عالی محصول که منجر به حفظ گرانروی در تمام طول مصرف می گردد.

• نوع بسته بندی
کارتن حاوی ۱۲ عدد ظرف پلاستیکی ۱ لیتری
کارتن حاوی ۴ عدد ظرف پلاستیکی ۴ لیتری
کارتن حاوی ۴ عدد ظرف پلاستیکی ۵ لیتری

CF-4 (20W-50) Diesel Engine Oil

_

روغن موتور BANZARK CF4 با استفاده از روغن پایه پارافینیک با شاخص گرانروی بالا و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در مورتورهای دیزلی سنگین تولید گردیده است.

• سطوح کارایی
روغن موتور BANZARK CF4با سطوح کارایی CF 4API و استاندارد ملی ۱۱۳۷۹ ISIRI تولید گردیده است.

• موارد کاربرد
جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی چهارزمانه، سوپرشارژ و توربوشارژ و مواردیکه سطوح کارایی فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.
مورد استفاده در تجهیز ات راهسازی، ساختمانی، حفاری معادن، کشاورزی و ماشین آلات سبک و سنگین.

• خصوصیات
o خاصیت عالی ضدسائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات و پاک کنندگی و معلق کنندگی و کاهش دوده موتور
o قابلیت مناسب برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و افزایش طول عمر روغن در موتور
o حفظ گرانروی در دمای عملیاتی بالا
o کاهش مصرف سوخت

• نوع بسته بندی
ظرف ۲۰ لیتری پلاستیکی