مکران نفت خلیج فارس بر سکوی قهرمانی کونگ فوی هرمزگان ایستاد.


پنجمین دوره رقابت های بین سبکی کونگ فو استان هرمزگان با قهرمانی تیم کونگ فوی مکران نفت خلیج فارس پایان یافت.
این رقابتها روز جمعه  ۸ آذرماه با حضور ۶۷ کونگ فوکار از سراسر هرمزگان به میزبانی تیم جنگاوران مکران نفت خلیج فارس برگزار شد.
در پایان این رقابت ها، جنگاوران مکران نفت خلیج فارس با کسب ۸۰ امتیاز به مقام نخست رسید و تیم های کونگ فو کمپو با ۵۴ امتیاز و کونگ فو توآ با ۴۳ امتیاز به ترتیب به عناوین دوم و سوم رسیدند.
جام اخلاق این دوره از رقابت ها به تیم کونگ فو توآ سنتی اهدا شد.

 

مطبوعات

استان هرمزگانترکیبیجنگاورانقهرمانیکونگ فومقام اول

دیدگاهتان را بنویسید